40 отсто од потребите за струја на „Брако“ ќе ги обезбедува преку фотоволтаик

Фотоволтаикот во „Брако“ ќе обезбеди 40 проценти од електричната енергија што ја троши компанијата и ќе редуцира 2.000 тона CO2на годишно ниво. Во тек е инвестицијата на „Брако“ во изградба на фотоволтаична електрана за производство на електрична енергија. Во моментов се инсталирани 0,4 MW, а во следните неколку месеци ќе бидат инсталирани уште 0,4 MW.

До крајот на годинава фотонапонската централа во „Брако“ ќе  има вкупно инсталирана моќност од 1,5 MW, со што годишно ќе се произведуваат 2.250 MWh електрична енергија што ќе обезбеди 40 проценти од потрошувачката на „Брако“, а при тоа ќе се редуцираат 2.000 тона CO2e на годишно ниво .

Коефициентот на заштедени емисии на СО2 во нашата држава е 0,9kg/kWh  и е причина повеќе обновливите извори на енергија, во случајов, сонцето, да има клучна улога во полето на декарбонизација во енергетскиот сектор.

Фотоволтаиците имаат значителен придонес во обезбедувањето на електрична енергија за сопствени потреби и за продажба, така што, интересот за инвестирање во нив драстично се зголемува со се поамбициозни планови за инвестирање во нив. Производството на електрична енергија од обновливи извори е и моќен начин за ублажување на климатските промени, велат од компанијата. 

Минатата недела во јавноста се актуелизираше дискусијата за концептот на даночната реформа.

повеќе

Војната во Украина ја разоткри вистината за Русија, но и вистината за Европа. 

повеќе

Несанкционирањето на овој говор доведува до повторување, ширење и злоупотреба на овие аномалии како еден вид „нормализиран“ начин во политичката борба против поединци и групи со различни мислења.

повеќе