ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА

Во Галеријата на МКЦ е поставена првата самостојна изложба на Филип Велковски

Изложбата на Филип Велковски се состои од дваесет и три слики изработени во техниката масло на платно. Сликите се изработени во период од три години.

Во племенските иницијациски обреди, фазата на премин од еден општествен статус во друг според антрополозите е дефинирана како „лиминална“ (лат. limen – праг). Ова е фаза во која идентитетот и статусот на индивидуата или групата што го извршува обредот лебди во гранична линија. Преминот од јаве во сон, од ден во ноќ се процеси во кои две конкретни состојби се разделени со една состојба, која не припаѓа „ниту ваму ниту таму“. Тој меѓупростор и тоа меѓувреме е лиминална зона.

Креативниот процес на создавање како лиминален процес (во однос на настанокот на делото) е област на можности, кој ги одбива сите класификации. Умот за време на процесот е растеретен од бремето на собраното знаење, ставови и концепции и е целосно посветен на решавање на проблемот. Производ на таков ум се „Лиминалните фигури“, кои не се ниту човек, ниту бог, ниту ѓавол, објаснува Филип Велковски.

Не верувам дека Суперкупот нема да се одржи во Скопје. Ако намерата беше таква, досега УЕФА тоа одамна ќе го стореше. 

повеќе

Помина 22 јуни во уште едно потсетување, дека пред 16 години во 4,30 часот почна битката за Арачиново во која загинаа тројца припадници на македонските полициски сили.

повеќе

И во Турција, како и во Иран и Романија народот постојано ќе го поставува истото прашање: дали средствата потрошени за глорификација на власта можеа да бидат употребени за искоренување на сиромаштијата.

повеќе