За исклучителни истражувачки и педагошки достигнувања

Професорката Лидија Аризанковска од Филолошкиот факултет добитник на Топоришичевото признание во Љубљана

Универзитетот во Љубљана, Катедрата за словенистика заедно со Центарот за словенечки како втор и странски јазик ѝ ја доделуваат првата награда Топоришич на д-р Лидија Аризанковска, редовен професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Проф. д-р Лидија Аризанковска ќе го добие Топоришичевото признание за истакнати истражувачки и педагошки достигнувања на сите нивоа на образование, како и за нејзината повеќедецениска соработка и зајакнување на соработката меѓу институциите и поединците.

Ова признание Универзитетот во Љубљана го доделува првпат.

Д-р Аризанковска е избрана од пристигнатите предлози на стручната комисија за доделување на наградите Топоришич и потврдена од Сенатот на Факултетот за уметности со резолуција на седницата на 20 април 2022 година.

Доделувањето на Топоришичевото признание ќе се одржи на 4 јули 2022 година на отворањето на 58-от семинар за словенечки јазик, литература и култура во Љубљана.

Одлучната изборна победа на италијанската десница овозможува нејзиниот лидер да биде првата жена премиер во Италија и прва која тврди дека недвосмислено има постфашистичко потекло.

повеќе

Нов фронт за работа на градежните фирми на веќе изградените згради (и куќи) треба да биде топлинската изолација.

повеќе

Во Македонија не постои никаква забрана за конверзиона терапија, а лиценцираните психолози што може да се јават како спроведувачи или наведувачи на ваква „терапија“, за жал, не сносат никакви последици.

повеќе