Колумни

Нашите умни, работливи и чесни граѓани заслужуваат да имаат излез на „море" што се нарекува светски пазар.

29 Март 2017 - 11:00

Како што транспортниот систем ја дефинира структурата на урбаното „ткиво", така половата поделба ја дефинира структурата на општеството.

28 Март 2017 - 15:07

Киев не може да дозволи, ниту од морална, ни од правна гледна точка, нејзини претпријатија да бидат конфискувани.

27 Март 2017 - 21:00

Нашите млади граѓани од Велес ја искористија можноста да се вклучат во војната на избивање на помалиот со поголемиот клин.

27 Март 2017 - 14:50

Кој му дозволи на Али Ахмети кризата од криминален да ја префрли на етнички терен?

26 Март 2017 - 09:56

На Македонија ѝ е потребен поинаков пристап во стратегијата за меѓународни настапи и претставување на туристичката понуда на државата.

24 Март 2017 - 13:53

Поимањето на несомнената поддршка на ЕУ е најкомплицирано од перспектива на Република Македонија.

22 Март 2017 - 21:20

Европа не сака да учи/Европа е во прашање.

21 Март 2017 - 10:51

Спортскиот амбасадор Лазаров покажа слаб дипломатски имунитет кон политиканството.

19 Март 2017 - 13:11

Ако македонскиот јазик не биде зачуван како единствен официјален јазик на ниво на целата земја, нема да има што ќе нѐ сврзува.

17 Март 2017 - 15:07

Ќе биде клише ако Орвел го опишеме како визионер, но „1984“ бездруго е морничава најава на ерата на лажните вести. 

16 Март 2017 - 06:44

Ако имавте барем малку доблест и совест, ќе покажевте почит кон бројните Македонци, кои потекнуваат од егејскиот дел на Македонија.

15 Март 2017 - 10:00

На Македонија ѝ е потребен маж, маж кој ќе лупне и грмне на маса.

13 Март 2017 - 08:19

Еве го мојот предлог за услови и барање за почитување на реципроцитетни принципи од Република Македонија. Условите и барањата се за ЕУ и другите меѓународни организации за наше членство и за добрососедски односи.

12 Март 2017 - 07:27

До вас е дали историјата ќе ве памети како херои или предавници. Но, ако Македонија ја нема повеќе, тоа ќе биде и ирелевантно.

11 Март 2017 - 00:24

Нашите умни, работливи и чесни граѓани заслужуваат да имаат излез на „море" што се нарекува светски пазар.

повеќе

Како што транспортниот систем ја дефинира структурата на урбаното „ткиво", така половата поделба ја дефинира структурата на општеството.

повеќе

Киев не може да дозволи, ниту од морална, ни од правна гледна точка, нејзини претпријатија да бидат конфискувани.

повеќе